Stubbefresing

Vi tilbyr fresing av stubber i alle størrelser.

Ved stubbefresing benytter vi oss av maskiner som effektivt fjerner centimeter for centimeter på stubben, til vi har kommet ned på ønsket dybde.
Vår største maskin freser opp til 32cm under bakkenivå, slik at fresedybden kan justeres etter ønske og behov.

For kostnadseffektiv fjerning av stubber benytter vi oss av en beltegående maskin til vanlig, men vi har også en mindre fres på hjul. Dette gjør at vi har mulighet til å frese på steder med vanskelig tilkomst, eller passasjer smalere enn 90cm.